• Hoş geldiniz,

  SMMM Erkan Dingaz’ın resmi web sitesine hoş geldiniz.

  Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ya da ana menüyü kullanarak
  ilgilendiğiniz içeriğe hızlıca ulaşabilirsiniz.

  HAKKIMIZDAHİZMETLERİMİZ

SMMM Erkan Dingaz

1974 izmir Karşıyaka doğumlu Erkan Dingaz; İzmir’de 1989 yılından bu yana çeşitli özel sektör kuruluşlarının bünyesinde muhasebe meslek elemanı olarak çalışmıştır. 2006 yılından itibaren İzmir Bornova’da açtığı kendi ofisinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak hizmet vermektedir.

Sorumluluğunu almış olduğu işlerde,  gereken titizlik ve özeni göstererek en iyi şekilde yapmayı kendisine görev edinmiştir.

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için;

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

 1. Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek, işletmelerin e-defter, e-fatura ve benzeri e-dönüşüm süreçlerini takip etmek, ve benzeri işleri yapmak.
 2. Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
 3. Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Soru sormak ve/veya birlikte çalışmak için;

İletişim Bilgileri

İletişim Formu

Sadece doc,docx,pdf,txt,jpg,jpeg,png,gif,zip,rar; maks. 10mb